Saturday, May 28, 2011

Krämpor och sjukdom

Blindhet:
Brita Kajsa Bozaeus (Blind änka) - Jämtlands län, Ede
Margareta Laestadius (Blind änka) - Norrbotten, Piteå

Cancer
Eugenia Blenda Nordlund Västerbottens län, Malå

Inre organ:

Pehr Fjellström (Vattusot) - Nottbottens län

Mystisk/okänd dödsorsak/Död ung:
Petrus Bozaeus (Dövhet, bräcklighet) - Västernorrlnds län, Härnösand

Virus och bakteriella sjukdomar:
Arthur Haaras föräldrar (Spanska sjukan) - Norrbottens län, Gällivare
Pehr Wåhlström (Lungsot/Tbc) - Norrbottens län, Svartbyn


No comments:

Post a Comment