Saturday, May 28, 2011

Per Petrus Kristiansson Bozaeus

Per Petrus Kristiansson Bozaeus föddes omkring f.1670 i Härnösand eller Nordingrå, Ångermanland. Hans föräldrar är rådmansdottern Justina Eriksdotter Malmström-Sahlström från Uppsala och Kyrkoherden Kristiern Bozaeus från Gävle.

Petrus inskrevs samidigt som sin bror Christian som student från "Westerbottnius" 25/8 1688 i Uppsala universitet. Promoverering till fil.mag 1697. Var huspredikant hos riksrådet Greve Carl Bondes änka Maria Gustava Gyllenstjerna 1702 i Marielund,Funbo.

Han fick Ggl.Maj:ts remiss till lektoratet i teologi vid Härnösands gymnasium 1701, men konsistoriet föreslog i hans ställe därtil Olof Plantin, "för den bräcklighet som en tid bemälte Boazaeus warit till sin hörsl beswäradmed, tills tortmen och hinder för detta ämbetes utövning".

Detta hindrade ej konsistoratet att några år senare, den 4 januari 1705 föreslå Petrus Bozaeus till "Matheos lektor i anseende till hans berömliga studier, nyktra och alfvarliga lefverne samt fogliga sinne".

I maj samma år utnämns han som kyrkoherde i Sunne, Jämtland. Han tillträder ett år senare den 1 maj 1706.

Vid samma tid tar han prästdottern Christina Larsdotter Arosell till hustru och de får bland annat dottern Brita Kajsa Bozae.

Barn:
1. BRITA CAJSA, f. 4/12 1707, † 23/5 1778
2. MARIA CHRISTINA, f. 17/12 1708, g. 15/3 1737 m.
kyrkoherden i Sveg PETRUS RISSLER.
3. JUSTINA ELISABETH f. 5/9 1710, g. m. rektorn vid Frösö skola; sist kyrkoherden
här i Sunne PETRUS STAFF.
4. CHRISTIAN, f. 31/7 1712, stud.1727, † som
auskultant i Svea hofrätt 2/11 1735;
5. LARS, f.19/1 1714, begr. 8/9 1717.

Vid sin död lördagen den 4 juni 1715 i Sunne,Jämtland, 45 år gammal sågs han som en hedersman. Han blev begravd 29 juni i Sunne, Jämtland. Kyrkoherde i Sunne, Jämtland.

No comments:

Post a Comment