Thursday, May 26, 2011

Catharina Fjällström

Catharina Fjällström föddes i Juni 1723 i Lycksele. Hennes föräldrar var Pastor Pehr Fjällström i Lycksele och Piteåfödda Margareta Burman.

1743 gifte hon sig med författaren och Lapplandsmissionären Pehr Högström och hon födde honom 14 barn innan hon dog i barnsäng i Skellefteå, Mars 1763.

I Kungl. Vetenskapsakademins monografi finns läsning om Pehr. Gunnar Wikmark, Pehr högström. En storman i Norrlands kulturliv, 1973, s. 334. Där finns biografiska anteckningar om deras 14 barn och en fin personteckning av hustrun Catharina.

No comments:

Post a Comment