Thursday, May 26, 2011

Olof Andersson Burman

Olof Andersson Burman innehade ett hemman i Öjebyn utanför Piteå och tillhör det gamla Burmanssläktet. Han var fogde för Lule Lappmark (1584–1591 och 1593–1597), Torne lappmark(1603) och utförde också andra uppgifter för den Svenska staten.

År 1595 ingick han i den svenska delegation som förhandlade med danskarna om gränserna på Nordkalotten. Tre år senare kartlade han färdvägarna från Torneå till Atlantkusten och Kolahalvön

Barn:
Jakob Olofsson Burman Lappfogde
Karin Olofsson burman Gift med lappfogde Pehr Amundsson

No comments:

Post a Comment