Thursday, May 26, 2011

Pehr "Petrus" Fjällström Noraeus

Pehr "Petrus" Fjällström Noraeus föddes 4 oktober 1657 i Arjeplog av Barbro Persdotter och prästen Ericus Petri Noraeus. 1 februari 1683 vigdes han med Agatha Johansdotter Lasestadia i Piteå som var dotter till hans fars nära och gamla barndomsvän. Agatha och Pehr fick 18 barn tillsammans men 5 stycken dog i unga år.

Barn:
Barbro 1683-1759
Anna ~1685-1736
Justina 1687-1762
Eric ~1688-
Agatha ~1690-1768
Maria ~1692-
Ulrica 1694-1758
Sofia ~1695-1741
Pehr 1698-1760
Johan 1699-1760
Eva 1703~1783
Margareta

Pehr var kyrkoherde nr 4 i Silbojock och var son till hans företrädare Kyrkoherde nr 3, Ericus Petri Noraeus. Pehr studerade i Uppsala 31 Mars 1677. Han prästvigdes till adjunkt till sin far 1682 och blev hans efterträdare so kyrkoherde 1697.

Likt sin far gjorde han sig känd med att utropa samernas sedvänjor som hedniska och använde ofta onödig stränghet och hänsynslöshet. Ett exempel är följande brev som han skrev till Superint. M. Steuchius, dat 24 november Piteå 1686.

I egenskap av faderns hjälppröst hade han åkt på en resa ut på fjällen och omtalar sin erfarenhet att de till Silbojock hörande samer i allmänhet övergivit hedendomen men att det ännu fanns många avgudadyrkare i närränsande pastorat.

Under färden som han gjorde tillsammans med tre samer, en länsman och en fjärdinsman, hade man uppsökt en sådan utpekad nomadlapp Erik Eskilsson från Umeå landsförsamling. Då varken got eller förmaneser hade någon verkan, förstörde Prästen Pehr, samens avgudaraltar och konfiskerade hans spåtrumma. På färden tillbaka hann dock samen Erik, tillsammans med några kamrater upp prästens sällskap och återtog trolltrumman med våld.

Pehr talar även om en annan lapp som heter Anuns Thorsson från Turpenjaur, som öppet sa att han aldrig ville överge sina hedniska förfäders tro. Pehr avslutar brevet på följande sätt; " Få nu dessa två förhärdade människor mer lefva, så må ej någon präst vara ibland lapparna mera eller något guds ord, ty dessa förvilla de andra; vore därför önskeligt att ogräset måtte rensas förr än skördetiden kommer".

Vid februaritinget1687 rannsakades denne Erik Eskilsson och dömdes till höga böter samt lovade att vid påföljande års ting inför nämnden och tre närvavrande lappmarkspräster att överge sin avgudan. En same, Lars Nilsson i Norrvästby fick ett hårdare öde. Han stod fast vid sin tro på sina samiska gudar och dömdes till döden. Efter kristlig förberedelse av Fjellström på våren 1693 led han sitt straff.

Kyrkoherden Pehr Fjellström avled den 15 maj 1706.

No comments:

Post a Comment