Thursday, May 26, 2011

Karin Olofsdotter Burman

Karin Olofsdotter Burman, dotter till Lappfogden Olof Andersson Burman som innehade ett hemman i Öjebyn utanför Piteå. Han var fogde för Lule Lappmark, torne lappmark och utförde också andra uppgifter för den Svenska staten.

Karin var gift med Pehr Amundsson och mor till Barbro Persdotter och var avliden 1671.
Karin hade även en bror som hette Jakob Olofsson Burman som också arbetade som lappfogde.

No comments:

Post a Comment