Thursday, May 26, 2011

Nicolaus Andreae Rhen

Nicolaus Andreae Rhen föddes 1557 och är son till Andreas "Anders" Nicolai från Öjebyn,Piteå och Margareta Johansdotter, troligen från stockholm. Nicolaus gifte sig med en Margareta, de fick minst 5 barn tillsammans.

Barn:
Sara Nilsdotter Rhen
Anders Nilsson Rhen
Brita Nilsdotter Rhen
Nilsdotter Rhen (- <1655)
Margareta Nilsdotter Rhen (- 1669)

Nicolaus Andreae Rhen är kyrkoherde nr8 i Piteå och son till företrädaren. Han uppges var född på fädernehemmanet Hamnen i Öjebyn. Efter föregående studier blev han prästvigd år 1581. Kort därpå blev han sin fars medhjälpare. Han stjänstgjorde som vice pastor under den tid fadern var ute på offentliga uppdrag och deltog i gränskommissionens arbeten.

Han intygar nämligen att 1596 att årets kyrkekornslängd brunnit upp när han nästan miste sitt hus genom vådeld och därför inte kunde ge någon noggrann redovisning.

Nicolaus kunde samiska och visste deras seder och fick därför efterförfrågan ta över efter att hans far avlidit. Han tillträdde pastoratet 1600

Piteå lappmark planerade att brytas ut till ett eget gäll och detta blev Nicolaus uppgift. Samerna ville få behålla honom som själasörjare men fick en särskild pastor tillsatt 1608. Då denne i sitt sätt att sköta tjänsten inte rättade sig efter de givna förordningarna, fann man det bäst att återgå till det gamla.

Nicolus fick därför gneom kungligt brev den 9 februari 1614 blev åter igen anförtrodd själavården för Pite Lappmark, som alltså återföll som annex under moderkyrkan.

Nicolaus lade ner mycket arbete på att utbilda samerna i den kristna läran med deras eget språk. Genom tillkomsten av Piteå stad 1621 blev Nicolaus anförtrodd närmaste vården om stadsförsamlingen. I likhet med sin far drev han handel med samerna och upptas 1613 bland de birkarlar som erlade tull, trots att regeringen 1611 förbjudit prästerna att beblanda sig med sådana affärer. Prästfamiljen stod också en tid i ffärsförbindelse med den namnkunnige uppsalaprofessorn Johannes Messenius.

Nicolaus avled i maj 1628 och eftermälet löd;"Han var nitisk om guds ära i gemen och i synnerhet om lappskolan i Piteå"

No comments:

Post a Comment