Friday, May 27, 2011

Brita Nilsdotter Trast

Brita Nilsdotter Trast föddes i Bygdeå och dog någon gång före 1653 i Lövånger. Hon var första hustrun till kyrkoherden Andreas Nicolai Burman och de fick döttrarna Märita och Malin Trast.

Brita Nilsdotter Trasts far var kyrkoherden Nicolaus Petri Turdinus. samtidigt som han var verksam som kyrkoherde i Bygdeå socken 1593-1626 ägde han även ett hemman i Gullmark.
hennes syster var gift med föregångaren till hennes make i Lövånger.

Turdinus är trast på latin och en teori är att namnet trast i det här fallet härstamar från Bygdeås sockenvapen som består av en sköld med en trast på.

No comments:

Post a Comment