Friday, May 27, 2011

Bygdeå och släkten Trast

Turdinus är trast på latin och en teori är att namnet trast i det här fallet härstamar från Bygdeås sockenvapen som består av en sköld med en trast på.


Robertsfors kommunvapen med en trast.

Sockensigillet ovan är avtecknad av walter Asplund, Bygdeå. Detta sigill finns i trärelief ca 20x20 cm på predikstolens baldakin från 1658. Predikstolen skänktes av prostinnan Karin Trast (Syster till Brita Trast) från Lövånger. Hennes far var kyrkoherde i Bygdeå 1593-1626.

Bygdeå är en tätort i Robertsfors kommun, och hette tidigare Skinnarbyn och utgjorde då centralort i bygdeå socken. Numera heter det bygdeå församling och motsvarar samma geografiska område som Robertsfors kommun. Bygdeå nämns som Bygda i skattelängder från 1314. bygda tros då motsvara Rickleån, vars slingrande gång genom landskapet gett namnet Bygda (böja).

Robertsfors är en tätort i Västerbotten och centralort i Robertsfors kommun i Västerbottens län.
Första gången Bygdeå nämns är 1314 men det är troligt att det funnits bebyggelse och bofasta långt innan dess. Bygdeås ursprungliga symbol från medeltiden var en koltrast som idag återfinns i Robertsfors kommunvapen. Ett gammalt öknamn var "bygdetrastar" om personer från Bygdeå.

Bygdeås kyrka byggdes enligt Biskop Billberg 1169, men det kan nog tolkas att vid den tidpunkten började man använda platsen för altare och bönehus. Kyrkplatsen som vid den tiden var belägen vid en havsvik tror tidigare ha varit bebyggd med en träkyka. 1539 slogs valvet till den idag befintliga stenkyrkan, och sedan dess har den byggts om i omgångar.

No comments:

Post a Comment