Friday, May 27, 2011

Sven Borin och Margareta Jerling

Sven Borin och Margareta Jerling är föräldrar till Kaptenlöjtnant Anders Borin. Sven var kronobefallningsman i västergötland. Margareta tros vara född 1660 i Västergötlands län.

Om släktens ursprung eller betydelse av namnet är inte säkerställt. Enligt tradition ska den härstamma från Livland. I Preussiska provinsen Schlesien finns två byar med namnen Övre och nedre Borin (Ober Borin, Nieder Borin) och kanske har man gjort det inte helt ovanliga att man tagit sitt namn från sin födelsebygd. Många som inte tillhör denna släkt bär idag namnet Borin.

No comments:

Post a Comment