Thursday, May 26, 2011

Anders Wåhlström Andersson

Anders Wåhlström föddes troligen som Anders Andersson 1699 i Västeråla i Västmanlandslän av för mig okända föräldrar. Han tog troligen sitt efternamn "Wåhlström" från just den platsen.

I Halmstad 1723 gifter han sig med Cecilia "Sissela" Törnros Jönsdotter som också är född i Halmstad.

Anders arbetade som organist i Snatraboda, men prövade även på att bygga musikinstrument likt sin son. Han byggde bland annat ett av Sveriges äldsta bevarade Klavikord från 1732 som skänktes till hembygdsföreningen Hållnäs. De har en kopia i sin ägo och ställer ut orignalet i samarbete med Lövsta bygderåd.

Anders klavikord från 1732

Anders klaverstämpel som smyckade
varje tangents ändstycke på klaikorden.
Den heraldiska liljan.

Anders var rektor vid trivilaskolan i Halmstad 1723. Kallas i kyrkoboken det året: skolemästare den 15 nov 1723. Men vid giftet kallas han "föravskedade tienaren" den 3 juni. Han nämns inte
bland rektorerna vid skolan i Halmstad som står i Skarstedts herdaminne. Där finns dock en lucka på 1720-talet.

No comments:

Post a Comment