Friday, May 27, 2011

Andreas Nicolai Burman

Andreas Nicolai Burman föddes 1590 i Bureå 3, son till bonden Nils Andersson och Mariet Andersdotter. Andreas studerade i Uppsala 9 februari 1612 och blev prästvigd 1616, 26 år gammal. Han nämns som komminister i Lövånger 1623 och i Bygdeå 1626. år 1637 den 17 april kom för Uppsala domkapitel en man från Lövångers församling med sockenns skrivelse som lät följande:

"Att Gud hafver ifrån denna världen genom döden kallat deras kyrkoherde D. Christopherum Olai, och begärde att få till kyrkoherde sacellanen i församlingen, dn Petrus zachraiae, somtill nöje hade tjänt in ministerio och hvar ge honom icke kunde bekomma emedan han ringa tjänt hade begärde de herr Andreas Nicolai i Bygdeå, som till ett och tjugu år hade tjänt in ministrerio till vilken de hade stort behag, emedan han är en skicklig man i både lärdom och leverne och han tillförene tjänst där i församlingen är ock i svågerksapp med salige H.christophers efterleverska, den mycket af församlingen föskyllt hafver, hvilket kunde lända henne till godo."

Även prästen Olaus Njurenius i Umeå gav också sitt vittnesmål om detta och Andreas Nicolai blev därmed kyrkoherde och tillträdde 1638. Han var herredagsman 1643.Genom utsända stamböcker samlade han under åren 1649-51 bidrag från de norrländska kyrkoarna för att täcka kosntaderna av kyrkans utvigdning 1649. Han dog i slutet avv 1653.

Han är gift med Brita Trast som var syster till hans föregångare; D. Christopherum Olais hustru. De fick dottern Märita Burman. Han gifte sig en andra gång med Brita Bröms, dotter till kyrkoherde Peder Bröms i Segersta.

Barn med Brita trast
Märta/Märita 1630-1689
Malin Burman

No comments:

Post a Comment