Friday, May 27, 2011

Åbo, Finland

Åbo (finska Turku) är en stad och kommun i landskapet Egentliga Finland. Åbo är finlands femte största stad och residentstad i Västra Finlans. 5.2%, ca 10 000 av innevånarna har svenska som modersmål och stadens språkliga status är tvåspråklig med finska som majoritetsspråk.

Åbo är Finlands äldsta stad. Man antar att staden grundades på 1200-talet och Åbo har en lång historia bakom sig och var under lång tid maktens centrum i Finland. Precis som många andra Finska kuststäder har staden länge haft en stor del finlandssvenska invånare.

Åbo domkyrka och bron över Aura å,
under den svenska tiden, före Åbo brand 1827.
Ur verket "Finland i ord och bild" av O. M. Reuter, tryckt i Stockholm 1901, sidan 317.


Åbo är en av finlands sex medeltida städer. Byggandet av Åbo domkyrka och Åbo slott inleddes på 1280-talet. Åbo utgjorde administrativt och ekonomiskt centurm för finland, med bland annat livlig handel med hansestäderna Reval, Danzig och Lübeck. Det finska namnet Turki är från det ord i fornryska språket som betyder torg.

Mot slutet av 1550-talet var Åbo en av huvudskådeplatserna för striderna mellan kng sigismund och hertig Karl. Under 1600-talet grundades Åbo Hovrätt och Kungliga Akademien i Åbo och stadens befolkning ökade betydligt, till omkring 6 000 personer.

Åbo innan branden.
Carl Ludvig Engel (1778–1840)


Fram till år 1812 var Åbo huvudtad i Finland, som fram till år 1809 var en del av Sverige. Åren 1812-1819 flyttades huvustaden närmare Ryssland, till Helsingfors. Tre fjärdedelar av åbo förstördes vid Åbo brand år 1827.

Litografi av C. A. af Scheele,
efter teckning av G. W. Finnberg

Åbo brand var den enorma brand som den 4 september 1827 förstörde stora delav av staden. Branden blev ett lika hårt slag för staden som förlusten av huvudstadsvärdigheten 1812. Eldsvådan har ansetts vara den största stadsbrand som någonsin hemsökt ett land i Norden. 17 människor avled i branden och omkring 2500 byggnder, både privata bostäder som samhällsbyggnader förstördes. En omdedelbar följd till branden var att akademien som funnits i åbo sedan 1640 nu flyttades till Helsingfors och fick namnet "Kejserliga Alexanders uiversitet i Finland".

ett alldeles nytt Åbo växte upp ur askan vid Aura Å. De få områden som skonades från branden var klosterbacken som idag är ett museiområde.

No comments:

Post a Comment