Friday, May 27, 2011

Anders Borin

Anders Borin föddes 30 november 1688 i Lockne socken, västergötland. Hans föräldrar var kronobefallninsmannen Sven Borin och Margareta Jerling.

Den 4 april år 1727 gifte han sig med prästdottern Brita Katarina "Kajsa" Bozeaus, i Sunne. De fick minst tre barn, 2 döttrar och en son tillsammans. Föräldrar till Sven Gustaf Borin.

Anders blir kaptenlöjtnant vid Jämtlands dragonregemente och är bosatt på Ede Löjtnantsboställe, Hammerdal och avlider den 18 juli 1766 på Truttsgården i Brunflo, 77 år gammal.

No comments:

Post a Comment