Thursday, May 26, 2011

Jöns Jönsson

Jöns Jönsson föddes 30 mars 1800 i Överkalix och var bosatt i Kompelusvaara.
År 1823 vigdes han med Greta Katharina Wåhlström och 1837 föder hon min anmoder Brita Lena Jönsdotter. De lever i Sammakko men lämnar för en tid gården. Jöns återvänder 1885 och avlider ett år senare, 85 år gammal, den 15 juli 1886 i (Vähävaara?) Sammakko, Gällivare.

Bomärket Jöns Jönsson använde i Sammakko 1846

No comments:

Post a Comment