Sunday, September 26, 2010

Bloggens ändamål...

Rotsystemet är en blogg som jag har skapat för ett ändamål och det är att dela med mig av det lilla jag vet om mina förfäder och anmödrar. Detta ska jag göra med hjälp av text, foton, bilder och "fakta". Allting är nämligen inte korrekt källkollat av mig själv, utan det är sådant som jag vänligt nog fått ta del av från andra släktforskare, muntligt och en hel del via internet. Detta gäller speciellt släkten som är äldre än 1800-talet.

En del kopplingar har jag kollat upp själv i kyrkböcker för att vara säker på att det är korrekt. Jag väljer att även ta med grenar som bland släktforskare anses som oseriösa- Tex Bureätten - för det är intressant att se var "den riktiga linjen" upphört och ersatts av denna (till viss del, troligen) påhittade ätt.

Den här sidan finns till just för att komma i kontakt med och för att hjälpa andra som forskar i samma släkt. Sidan finns även för att dela med mig till min släkt och familj....och självklart för att höra dina åsikter eller få information korrigerad, ifrågasatt och ersatt mot korrekta uppgifter som kanske just du, besökare, sitter på.

Bloggens uppbyggnad

Då den här sidan först och främst är till för mig och min närmaste familj så väljer jag att sortera dem utifrån mig själv. Det finns över tusen personer som ska in i denna blogg, och därför är grundsorteringen "Mors sida" och "Fars sida". Sedan kommer jag att sortera dem utifrån orten där de är född eller levt (vilket man inte alltid vet) eller släktnamn (som inte är patronymikon). Vet du redan vad du söker efter så kan du använda sökfunktionen här ovanför, den hittar det du söker om det finns i denna blogg. Tänk på att testa olika stavningssätt. Tex "Kristina" och "Katarina" kanske finns som Kajsa eller Christina/Christine/Katherine/Catrine/Katharina osv. Jakob eller Jacob, Jon och Jonas, Henriksson eller Hindriksson, som några exempel.

Jag tar inte upp personuppgifter på människor som jag tror fortfarande är i livet- men däremot tar jag upp om människor vars barn eller barnbarn fortfarande är i livet. Med vissa undantag, tex släkt som jag pratat med som gått med på att jag delar med mig av vissa personuppgifter. Tex så har mina farföräldrar och morfar varit döda i många år, så jag tar upp viss info om dem i form av foton och fakta- men när det kommer till min mormor som fortfarande är i livet så har jag självklart först bett om hennes medgivande. Jag kommer även nämna syskon, kusiner och avkomma med förnamn(inte efternamn, ort, eller datum) så att de ska kunna sätta sig in i var de kommer in i bilden- Så om du upplever någonting på sidan som kränkande mot din integritet eller något du inte vill bli associerad med - så hör genast av dig till mig! Att kränka eller invadera folks privatliv är inte syftet med denna sida!

Detta gäller alltså personuppgifter- jag kommer att nämna personers förnamn på släkt som lever idag eller nyligen avlidit, just för att de ska förstå släktskapet.