Thursday, May 26, 2011

Skytteanska skolan

Skytteanska skolan i Lycksele var en samisk skola som tillkom på initiativ av Olaus Niurenius, kyrkoherde i Umeå 1619-1645. Han tyckte att det behövdes smisktalande präster i Lappmarken och föreslog därför att en skola för samiska pojkar skulle inrättas.

Riksrådet Johan Skytte ställde upp som finansiär och undervisningen kunde påbrjas i skolan 1632.

De två första lärarna vid Skytteanska skolan är inte käna till namnet men man vet att de var samer och hade studerat vid lappskolan i Piteå. Omkring 1639 började även Jacobus Mathiae Backius från Gråträsk som också varit vid lappskolan i Piteå. Jacobus var dock en nybyggarson och inte en same och hans kunskaper i språket var begränsade.

Olaus Niurenius skickade honom till Lycksele och lät honom där ta hand om undervisningen i samisk och svensk katekes. Backius prästvigdes 1640 och skulle ha skickats till Arvidsjaur men eftersom han ansågs omistlig vid SKyttianska skolan i Lycksele så stannade han där till 1656.

1865 flyttade skolan till Tärnaby och blevv en vanlig folkskola. Namnet Skytteanska skolan används idag för Tärnabys grundskola.

No comments:

Post a Comment