Thursday, May 26, 2011

Sigrid NN och Nils Olofsson

Sigrid är gift med birkarlen Nils Olofsson och de är bosatta i Hamnen 23 i Öjebyn i Piteå landsförsamling. Åren 1539-1558 står nils som äggare. Sigrid står omnämnd på gården 1561-62. Hemmnet hade 18 kor år 1553.

Barn:
Olof Nilsson (- >1576)
Erik Nilsson
Nilsdotter
Andreas "Anders" Nicolai (- 1600)

No comments:

Post a Comment