Friday, May 27, 2011

Johannes Jonae Tornaeus

Johannes Jonae Tornaeus föddes 1625 i Torneå och var kyrkoherde nr 11 i Neder-Torneå. Han var först gift med Margareta Köningsdotter och de fick 6 barn tillsammans.

Barn:
1. Abraham, Sekreterade hos riksrådet greve Bengt Oxenstierna.

2. Brita, f.omkr 1644, d.i Piteå 1730. Gift med prosten i Piteå, Olaus Stephani Gran i hans tredje gifte.

3. Kenicius (König) sjökapten.

4. Johannes, militär. Ett brev från honom av år 1662 finns i Momma-arkivet.

5. Margareta, f 1652, d 1696, gift 1:o m Henrik Johannis Tornström, kyrkoherde i Nedertorneå; gift 2:o m kaptenen sedermera majoren Niclas (Nils) Girsström (det finns många exempel på stavning av efternamnet).

6. Nils Tornaeus, Skolmästare och kaplan i Torneå. Student i Uppsala 1676. Herdaminnt uppger att han är död 1690 men enligt tingsmål i Nedertorneå levde han ännu den 19 aug 1690; samma tingsmål bekräftar att han var son till prosten Tornaeus i hans första äktenskap. Gift.

Han gifter sedermera sig med Margareta "Märita"Burman som är dotter till kyrkoherden Andreas Nicolai Burman och Brita Nilsdotter trast.

Märita som då är i 40års åldern och Johannes får en dotter och son tillsammans.

1. Jonas "jon" tornaeus som uppges i herdaminnet vara från torneå. Han blir 1693 inskriven som student i uppsala och därefter prästvigd till kapellan i nedertorneå. Den vnalia åldern vid prästvigning var omkring 25 år, med detta antagande skulle jonas vara född 1672 eller 73. Han gifte sig med margareta Planting, rådmansdotter från torneå.

2. Anna Tornae är född troligen 1674 eller 75. Hon gifte sig runt 1698 med tullnären Erik Eriksson Burman i Piteå


Johannes var student vid Uppsala 1625 och var sedan informator hos förvaltaren Joachim Opspaeus på Degerö och hos kyrkoherden Olaus andr. Roslagius i Rimbo. Efter sin promotion till fil.mag 1632 , där hans promotiosnkamrat var Superintendenten P. steuchius, följde han greve bengt Oxenstierna 2resarebent2 under 6 av 7 år på resor i Orienten. På det viset förvärvade han en grundlig kännedom i orientaliska språk.

Efter hemkomsten fick han neder-torneås pstorat, vilket beslutades i Uppsala domkap den 11 oktober 1639. Vid sitt tillträde möttes han av stort ogillande av kapellanernas sida men han lade redan från första dagen ner stort arbete för att undervisa lapparna.

Det omtalas att han tog till sig en snäll lappgosse och informerade honom att läsa och förstå katekesen och därefter sänt honom tillbaka ut i lappmarken för att lära samernas barn ABC och katekes.

själv gjorde Tornaeus 1-2 resor årligen genom Torneå lappmark, ibland ända bort till utsjoki. Den 23 februari 1643 befalldes han av den Kungliga Majestät att översätta Manuale sueticum, som var ett arbete som trycktes i stockholm 1648 under hans uppsikt. därför utanordnade K.M:t den 6 september 1648 300 daler tilltärepenningar och han befriades från taxen och gården den 12 december 1648 och erhöll frihetsbrev på 4 skattehemman i socknen den 18 december.

Under Tornaeus tid byggdes Torneå stads första kyrka 1647. år 1672 författade han en beskrining över Torneå och Kemi lappmarker och utgavs i tryck först 100 år senare. Han avled den 16 juli 1681 och begravdes av sin svärson, prästen Graan i Piteå.

No comments:

Post a Comment