Friday, May 27, 2011

Margareta Burman

Margareta "Märita" Burman är född omkring 1630 och är dotter till kyrkoherden Andreas Nicolai Burman och Brita Nilsdotter Trast. Runt 16 års ålder gifter hon sig med kyrkoherde Abraham Michaelis Burelius den 13 november 1646 och de fick inst 4 barn tillsammans.

Barn:

1. Karin (Katarina) föddes 1648 och är väl Margaretas första barn. Katarina var gift 1:o m komminister Nils Toucher i Nätra, gift 2:o med länsmannen Henning Tideman i Resele.

2. Anders Abrahamsson Burman, rådman i Torneå. Tog mors släktnamn. Gift. Omtalad i bouppteckning nr 23 i Torneå stads bouppteckningsregister, Tamelander s 16.

3. En dotter NN Burman, gift med handelsman i Torneå.

4. En dotter NN Burman, gift med handelsman i Torneå.


Abraham avlider år 1671 i Överkalix där han också varit kyrkoherde, när Märita var 41 år gammal. Märita gifter om sig året därpå med Prästen Johannes Jonae Tornaeus i Nedertorneå.
De får två barn tillsammans, en son och en dotter.

1. Jonas "jon" tornaeus som uppges i herdaminnet vara från torneå. Han blir 1693 inskriven som student i uppsala och därefter prästvigd till kapellan i nedertorneå. Den vnalia åldern vid prästvigning var omkring 25 år, med detta antagande skulle jonas vara född 1672 eller 73. Han gifte sig med margareta Planting, rådmansdotter från torneå.

2. Anna Tornae är född troligen 1674 eller 75. Hon gifte sig runt 1698 med tullnären Erik Eriksson Burman i Piteå

No comments:

Post a Comment