Wednesday, May 25, 2011

Lars Petter Olausson

Lars Petter Olausson föddes 4 november 1864 i Satter nuvavrande Järämä i Gällivare, Norrbottens län, Lappland. Den 1:a december 1895 gifte han sig med Anna Stina Andersdotter och de hinner få 6 barn innan Lars dör när yngsta barnet Hilja Elmina Larsson bara är 3 månader gammal.

Lars var bosatt med sin familj i Vähävaara och där växte även barnen upp efter hans död.
Bland Lillbergets, eller Vähävaaras första nybyggare var bland annat Lars hustrus mormor och morfar, så det fanns anknytning till Vähävaara för familjen.

Om Vähävaara:
Lillberget är en by som i öster angränsar till byn Sammakko och ligger i Hakkas församling i Gällivare Kommun. Lillberget ligger i det område som tidigare utgjorde Luleå Lappmark och som ursprungligen hade samiska eller finska ortsnamn. Dagens ortnamn och stavning är fortfarande till största delen finska eller samiska. Namnen speglar i hög grad den finska kolonisationen som ägt rum i området.

Det finska namnet på lillberget är Vähävaara. Ursprungligen har bymarken legat under Sammakko där namnet "Sammakko" kommer från finskan och betyder groda.

Lillberget togs upp som nybygge på 1830 talet av Jöns Jönsson med hustru Greta Kajsa Whålström som bosatte sig på gårdstället Knäusin Paikka och Lars Jönsson som med sin hustru Helena Jakobsdotter, bosatte sig på gårdsstället Keskitalo i Lillberget. Knäusin Paikka är beläget i södra delen av byn och Keskitalo i mellersta delen. Nybyggarna har enligt muntliga uppgifter kommit från ÖverKalix.

No comments:

Post a Comment