Thursday, May 26, 2011

Tullnär

Tullnär
Sedan 1600-talet hade varje tullkammare ett tullkammar-distrikt som omfattade stapelstaden med inloppsstationer och eventuella andra bevakningsplatser. De högre tjänstemännen vid tullkamrarna utgjordes från 1600-talets andra hälft vanligen av en tullnär och en kontrollör. Endast de minsta hade blott en tullnär. Tullnären på tullkammaren var förvisso cheftjänstemannen, men kontrollörs-befattningarna försågs efterhand med föreskrifter om vad de båda personerna gemensamt skulle handlägga. Det gällde nämligen att förhindra att tullen försvann i tjänstemannens fickor. Ett aktgivande på andras agerande uppmuntrades därför.

Tullnärer i denna blogg:
Erik Burman (Min mors sida)

No comments:

Post a Comment