Friday, May 27, 2011

Preussen

Preussen, både som geografisk, etnisk och politisk stadsorganism inte alltid varit Tysk. Preussen som ett politiskt statsbegrepp har sitt ursprung i ett vasallän i Polen (1466-1657).

namnet Preussen är dock äldre och har sitt ursprung i de baltiska pruserna som bebodde området längst ÖStersjöns kust mellan Njemen (Memel) och Weichsel vilket motsvarar östra Polen från Östersjön ned till warszawa samt kalingrad.

detta land var i äldre tider vilt och svårtillgängligt, skogigt och fylld av träsk och sjöar. Man talade i huvudsak språket prusiska (fornpreussiska), men även semgalliska, seliska och kuriska. det prusiska folket som levde här då var nära besläktade med invånarna i dagens Litauen.

Prusernas levnadssätt liknade fornslavernas; det fanns inga städer, huvudnäringen var jakt, fiske och boskpsskötsel. jordbruk förekom i mycket liten omfattning och religionen var enkel naturdyrkan utan tempel.

En helig plats var Romowe (i Samland) med sina gudabilder. samland har fått sitt namn från sambierna (semberna), en utdöd stam av pruser. Religionen liknade Romuwa, som är en Litauisk hednisk polyetisk religion. Det är en äldre form av hedendom som utövades fram till 1387 kring nuvarande Lettland, kalingrad, Litauen och Polen. namnetbetyder helgedom eller fristad.

Det kristna missionsarbetet i Preussen började redan 997 men blir mer seriös först under 1200-talet. Preussen övertas av Tyska orden och det strömmar in tyska nybyggare. det prusiska elementet utrotades, assimilierades eller trängdes alltmer undan och tyska seder och språk blev gällande. Under 1400-talet blir Preussen under vasallskp till Polen. I krig med Sverige blir Pole utmattat och Preussen lyckas bli självständigt 1660.

Det var ett hertigdöme, sedan ett konungarike och till sist en delstat i tyskland. från 1700-talet var den en betydande europeisk stat men den upplöstes formellt 1947 till följd av andra världskriget.

No comments:

Post a Comment