Thursday, May 26, 2011

Carl Wåhlström

Carl Wåhlström föddes 1736 i Snatraboda, Västlands pastorat i Uppsala stift av föräldrarna Anders Wåhlström och Cecilia Törnros Jönsdotter . 1766 gifte Carl sig med Ingeborg Margareta Högström i Stockholm och de fick sonen Pehr Wåhlström.

Carl var elev från 1750 hos orgelbyggare "Gren och Ståhle". 1765 övertog han deras verkstad och privilegium och var verksam i både Sverige och Finland. Hans största bygge var orgeln Wasa på 28 stämmor. Ha utförde även reparationer i Stockholm och Åbo.

Orgeln i Julita kyrka där Carl byggt en 12 stämmig piporgel 1769.
Bakom orgelns fasad har andra orgelbyggare uppgraderar orgeln.

Orgelverk av Carl Wåhlström i Ilmola kyrka.
Foto: Mikael Björkell
Läs om orgeln här.

Carl byggde orglar på orterna:
Sverige:
Valby 1765
Råneå 1765
Julita 1769
Swinnegarn, Uppland 1769

Finland:
Toosala 1767
Rimito 1767
Illmajoki (nuv Raipalaote) 1768
Helsingfors 1772
Wasa 1784
Brahestad 1785

Han finns omnämnd i Dag Edholms bok: Orgelbyggare i Sverige 1600-1900 och deras verk, 1985. Samt i Eva Hellenius-Öbergs, Svenskt klavikordbygge 1720-1820.

Det enda kvarvarande orgeln av honom i Sverige finns beskriven och avfotograferas i "Sveriges kyrkor" Band 11:1, Stockholm 1966 . Orgeln finns i Svinnegarn, Uppland. Beskrivningar av hans orglar finns av Einar Erici för Sverige och av Erkki Valanki för Finland.

Endast 47 år gammal dör Carl år 1770.

No comments:

Post a Comment