Sunday, September 26, 2010

Bloggens ändamål...

Rotsystemet är en blogg som jag har skapat för ett ändamål och det är att dela med mig av det lilla jag vet om mina förfäder och anmödrar. Detta ska jag göra med hjälp av text, foton, bilder och "fakta". Allting är nämligen inte korrekt källkollat av mig själv, utan det är sådant som jag vänligt nog fått ta del av från andra släktforskare, muntligt och en hel del via internet. Detta gäller speciellt släkten som är äldre än 1800-talet.

En del kopplingar har jag kollat upp själv i kyrkböcker för att vara säker på att det är korrekt. Jag väljer att även ta med grenar som bland släktforskare anses som oseriösa- Tex Bureätten - för det är intressant att se var "den riktiga linjen" upphört och ersatts av denna (till viss del, troligen) påhittade ätt.

Den här sidan finns till just för att komma i kontakt med och för att hjälpa andra som forskar i samma släkt. Sidan finns även för att dela med mig till min släkt och familj....och självklart för att höra dina åsikter eller få information korrigerad, ifrågasatt och ersatt mot korrekta uppgifter som kanske just du, besökare, sitter på.

No comments:

Post a Comment