Thursday, May 26, 2011

Nils Olsson och Agatha Sjulsdotter

Nils Olsson och Agatha Sjulsdotter är båda hemmahörande i Lästa, Ytterlännäs. De är föräldrar till kyrkoherden Johannes Nicolai Laestadius. Agatha är född runt 1589 och Nils är född före 1590 och dör någon gång efter 1629.

Nils var en bonde men jobbade även vid den gamla kronosågen i Lästa, vilket under 1500-talet försörjde Johan den tredje med golvtimmet till slott och kronogårdar.

No comments:

Post a Comment