Tuesday, October 26, 2010

Hans Erhard Hedman

Hans Hedman föddes 14 februari 1922 i den lilla byn Böle några km från Koppsele, ca en mil om Malå. Där levde han med sina syskon, föräldrar och sedan med sin egen familj under större delen av sitt liv. Som änkling flyttade han senare till Jörn där han levde i flera år innan han efter en lång tids sjukdom avled den 25 januari 2003. Hans jobbade som gruvarbetare, skogsavverkare och timmerkörare och var själv skogsägare.

Hans gifte sig med Eugenia Blenda Nordlund (hennes fosterfars efternamn) den 17e februari 1945 i Malå.
De levde i Böle där de fick fyra barn; Anita, Torbjörn, Ove (min far) och Maria. Samtliga har idag egna familjer. Eugenia avled sent på sommaren 1979.

Hemmanet i Böle köpte han av sin morbror David, då hans yngre bror Åke med hustrun Hilja tog över deras föräldrars gård. Båda gårdarna ligger på krönet av en kulle, omgiven av skog och små ängar, med en sluttning ned mot fnöskträsket, med utsikt över Fnöskberget. Huset(på fotot) som Hans och Eugenia levde i och där deras barn växte upp finns kvar ännu idag.


Min farfar Hans med nordsvensken Tapper i Böle.
Denna bild är lånad från
Malåvännes intresseförenings hemsida

Farfar hade slagit vad och om han förlorade så skulle han gå från Rutjebäcken till Malå i full Gruvmundering. Som ni ser så förlorade han men han höll han sitt löfte och gick till Malå.

Farfar inne i samhället
Foton som min snälla faster Anita har ordnat fram till mig

Ruttjebäcken (Rudtjebäcken) uti Adak, och till Malå är det FÅGELVÄGEN ca 22.50 km. Så det var goude långt han fick gå, kudos till honom. Man kan ju undra vad han var så säker på att han slog vad om det, eller vad han fick när han klarade vadet att gå hela biten`?

No comments:

Post a Comment